Preskoči na glavni sadržaj
Kupujte putem interneta u: AT | IT | CH | FR | DE | UK | CZ | SE | DK | BE | NL | IE | ES | PL | PT | FI | GR | RO | NO | HU | BG | HR | LU
Pravo potrošača na opoziv
('Potrošač' je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao koji se, u velikoj mjeri, ne može pripisati niti njegovim komercijalnim niti neovisnim profesionalnim aktivnostima.)
Upute za opoziv

Pravo na opoziv
Imate pravo opozvati ovaj ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Razdoblje opoziva je 14 dana s učinkom od dana, 


-  na kojem ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli proizvode, pod uvjetom da ste naručili jedan ili više proizvoda u okviru standardne narudžbe i ovaj/ovi proizvod/proizvodi je/su isporučeni jednolično;

-  na kojem ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli posljednji proizvod, pod uvjetom da ste naručili nekoliko proizvoda u okviru standardne narudžbe i ti se proizvodi isporučuju odvojeno;< br>
- na kojem ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli zadnji dio isporuke ili posljednju jedinicu, pod uvjetom da ste naručili proizvod , koji se isporučuje u više dijelova ili jedinica;

Da biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (MOSAFIL GMBH, Rothenburgsorter Marktplatz 5, 20539 Hamburg, Germany, Telefonski broj: +49 40 797508920, E- Adresa e-pošte: service@mosafil.com) putem jasne izjave (npr. pismom poslanim poštom ili e-poštom) vaše odluke o povlačenju iz ovog ugovora. U tu svrhu možete upotrijebiti priloženi model obrasca za povlačenje koji, međutim, nije obavezan.
 
 
Kako bi se očuvao rok za opoziv, dovoljno je da obavijest o izvršenju opoziva pošaljete neposredno prije isteka roka za opoziv.

Posljedice opoziva

Ako raskinete ovaj ugovor, vratit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali oblik isporuke koji nije najrazumnija standardna isporuka koju nudimo), odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo s vaše strane primili obavijest o raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste izvorno koristili tijekom izvorne transakcije, osim ako s vama nije izričito drugačije dogovoreno; neće vam biti naplaćene nikakve naknade zbog ove otplate.


Možemo odbiti povrat dok nam se proizvodi ne vrate ili dok ne dostavite dokaz da ste nam poslali proizvode natrag, ovisno o tome što je ranije.
Morate nam vratiti ili prenijeti proizvode odmah, a u svakom slučaju najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o opozivu ovog ugovora. Rok se poštuje ako proizvode pošaljete prije isteka roka od 14 dana.

Vi snosite izravne troškove povrata proizvoda koji se mogu slati putem paketa kao i izravne troškove povrata proizvoda koji se ne mogu slati putem paketa. Troškovi proizvoda koji se ne mogu poslati putem paketa procjenjuju se na najviše 200 eura.

Morate platiti bilo kakvu amortizaciju proizvoda samo ako se ta amortizacija može pripisati bilo kakvom rukovanju s vama koje nije bilo potrebno za provjeru stanja, značajki i funkcionalnosti proizvoda.

Kriterij za izuzimanje ili istek

Pravo na opoziv nije dostupno za ugovore
za isporuku proizvoda koji nisu montažni i za čiju je izradu važan individualni odabir ili dogovor potrošača ili koji su jasno prilagođeni osobnim zahtjevima potrošača;
- za isporuku proizvoda koji se mogu brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe bio brzo prekoračen;
- za dostavu alkoholnih pića čija je cijena dogovorena u trenutku sklapanja ugovora, a koja se mogu isporučiti 30 dana nakon sklapanja ugovora najranije i čija trenutna vrijednost ovisi o kretanjima na tržištu, na koje poduzetnik nema utjecaja;
- za dostavu novina, časopisa ili časopisa s iznimkom pretplatničkih ugovora.
Pravo na opoziv prerano ističe u slučaju ugovora
- za isporuku zapečaćenih proizvoda koji nisu prikladni za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijene ako im je pečat uklonjen nakon isporuke;
- za isporuku proizvoda ako su nakon dostave neodvojivo pomiješani s drugom robom zbog svog stanja;
- za isporuku zvučnog ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom paketu ako je pečat uklonjen nakon isporuke.


Uzorak - obrazac za opoziv
 
(Ako želite opozvati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga natrag.)
 
- Za MOSAFIL GMBH, Rothenburgsorter Marktplatz 5, 20539 Hamburg, Germany, adresa e-pošte: info@mosafil.com :
 
- Ja/mi (*) ovim opozivam ugovor koji smo sklopili ja/mi (*) u vezi kupnje sljedećeg  proizvodi (*)/
  pružanje sljedeće usluge (*)
 
- Naručeno (*)/ primljeno (*)
 
- Ime potrošača
- Adresa potrošača(a)
- Potpis potrošača (samo u slučaju obavijesti na papiru)
- Datum
 
(*) Prekriži netočnu opciju.